Palveluiden esittelyä

Palvelut

TATE-RAP Oy on vuonna 2005 perustettu talotekniikan rakennuttaja-, projektinjohto- ja valvontapalveluihin erikoistunut yritys. TATE-RAP Oy:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat rakennusten talotekniikan rakennuttamis- ja valvontatehtävät, asiantuntijatehtävät, kiinteistöjen saneeraukseen ja tekniseen ylläpitoon liittyvä konsultointi sekä kokonaisten hankkeiden projektijohtaminen ja rakennuttaminen.

Osaaminen ja resurssit

LVI- ja sähköalan erikoistietämyksen lisäksi yrityksen osaamiseen kuuluvat talotekniikan kokonaisvaltainen koordinointi, työmaavalvonta sekä kohteiden luovuttamiseen liittyvät koordinoinnit. Yrityksen resursseja kasvatetaan asiakasprojektien mukaisesti, ja lisäksi yrityksellä on laaja yhteistyöverkosto talotekniikan pienten ja laadukkaiden asiantuntijayritysten kanssa. Tämä mahdollistaa laajojenkin hankkeiden toteuttamisen kokonaisuudessaan.

Talotekniikan rakennuttamispalvelu

TATE-RAP Oy:n rakennuttamispalvelut ulottuvat hankkeen alkuvaiheen selvityksistä, asiantuntijaohjauksesta ja toteutusvalvonnasta aina kohteen vastaanottoon, takuuajan tehtäviin ja käyttöönottokonsultointiin saakka. Toimeksiantojen tehtävämäärittelyitä sovitetaan aina projektien ja asiakkaiden erityistarpeiden mukaisesti.

Projektinjohtopalvelu (PJ-palvelu)

TATE-RAP Oy:n henkilöstö on ollut toteuttamassa lukuisia vaativia taloteknisiä hankkeita projektinjohtopalveluina eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Yhtiön toimintaluonteeseen kuuluu työskentely tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja eri projektiosapuolien kanssa.

Muut palvelut

Muita palveluita ovat talotekniset ja erikoisjärjestelmien hankinnat, kustannuslaskenta, hankehinnoittelut- ja kehitykset, vientitehtävät Venäjällä, energiakatselmukset, kunto- ja TDD-kartoitukset, ATK-konesalien, simulaattorien ja sairaalatekniikan järjestelmien tuntemus sekä BREEAM- ja LEED-osaaminen. Olemme myös toteuttaneet koko hankkeiden rakennuttamista ja valvontaa.

Yhteistyötä

Yhteiskumppanina talotekniikka palvelujen osalta Suomen suurimmat rakennuttaja-, projektinjohtotoimistot Ramboll Finland, Sweco PM ja Rakennuttajatoimisto HTJ sekä paikalliset rakennuttajat Turussa, Rakennuttamispalvelu Luoma Oy ja pääkaupunkiseudulla useita pienempiä toimistoja.